Голяма горска костенурка - Гигантска азиатска костенурка
(Heosemys grandis)

Heosemys grandis